0885 11 26 62 lozencar@abv.bg

Дейности

Строителни изкопи

Сондажи за вода

Събаряне на сгради

Канализации и ВИК

Земекопни работи

Канали

Ями

Басейни

Подземни гаражи

Извозването на изкопаната земна маса

Изкопни работи

Дренажи

Изкореняване на дървета

Основи

Водопроводи и газопроводи

Разрушителни дейности/ събаряне

Топлопроводи

Насипи

Транспорт

Снегопочистване и извозване