0885 11 26 62 lozencar@abv.bg

Сондажи за вода

Сондажи за вода

Почистване на сондажи

Кладенци за вода

Почистване на кладенци

Помпи - монтаж и демонтаж

Водочерпене

Бетонно изливни пилоти

Проучвателни сондажи

Ние предлагаме цялостни решения в откриването и добива на подземна вода за питейни или напоителни нужди. Извършваме всичко за вас от начало до край с внимание към детайлите и вашите индивидуални нужди.

Нашата фирма се занимава със сондажи, изграждане и направата на кладенци. Имаме натрупан опит в сферата, благодарение на дългогодишна усилена работа и желание за развитие.

Що е то кладенец, за някои познат също и като геран или бунар?

Кладенецът е съоръжение, изградено с цел черпене на вода за всякакви нужди. Кладенците (сондажите) могат значително да се различават по своята дълбочина и ширина, по количеството и качеството на водата. За изтегляне водата на повърхността се използва електрическа помпа.

Посетете другите наши сайтове на адрес: http://kladencibg.com/ и http://piasakostruika.eu/